fbpx Skip to main content
Ceļš (Freeway ilustratīva bilde)

Kravas marķējuma zīmes

marķēšanas zīmes

Kravu marķēšana ir ļoti svarīgs un nozīmīgs process, lai kravu pārvadājumi noritētu efektīvi un veiksmīgi. Marķēšana un norādītās manipulācijas zīmes papildina kravas informāciju un raksturojumu, lai iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas procesa laikā zinātu, kā apieties ar konkrēto kravu, kā arī nodrošinātu pēc iespējas lielāku drošību.

Marķēšana ir nepieciešama visām pārvadājamām kravām. Kravas marķēšanai ir jāpievērš liela uzmanība, lai informācija, etiķetes un zīmes būtu pareizas, kā arī tiktu ievēroti dažādi nosacījumi.

Jūsu kravas ražotājs ir atbildīgs, lai kravai tiktu izvēlēts pareizais marķējums, mūsu kompānijas speciālisti konsultēs un sniegs ieteikumus par kravas marķēšanu un pareizo zīmju izvēli, ja jums radīsies aizdomas, ka ražotājs nav izvēlējies pareizo marķējumu.

Kādiem jābūt marķējumiem?

  • marķējumiem jābūt viegli pamanāmiem un salasāmiem,
  • tiem jābūt izturīgiem pret atmosfēras iedarbību bez jūtamas to kvalitātes samazināšanās,
  • specifiskai kravai būs nepieciešams atbilstošs marķējums, piemēram, vidējas kravnesības konteineriem, kuru tilpums ir lielāks par 450 litriem, marķējumam jābūt uz divām pretējām sānu malām u.c.

Juridisks paziņojums

Šajā mājaslapas sadaļā izvietotajiem kravas marķējumiem ir informatīva nozīme. Šīs marķējuma zīmes paredzētas izmantošanai tikai kravu transportēšanas iepakojumam. Tās nedrīkst kopēt, izplatīt, pārveidot vai izmantot pārdošanai. Vienīgi lietotājs atbild par šo marķējumu zīmju pareizu izmantošanu. Freeway Logistics neuzņemas atbildību par šo zīmju nepareizu izmantošanu, tostarp lietošanu pretrunā normatīvajiem aktiem.

Kravas marķējums - Sargāt no mitruma

Sargāt no mitruma!

Aizliegts transportēt vaļējos transportlīdzekļos, nedrīkst samirkt

Kravas marķējums - Temperatūras ierobežojums

Temperatūras ierobežojums!

Norāda, kādās temperatūras robežās ir jātransportē krava

Kravas marķējuma zīmes - Trausls, Trausla krava

Trausls, uzmanīgi!

Norāda par kravas trauslumu. Sargāt no triecieniem!

Kravas marķējuma zīmes - Uz augšu - Norāda vertikālo virzienu

Uz augšu!

Norāda kravas vertikālo virzienu, kādā transportēt, glabāt

Kravas marķējuma zīmes - Smaguma centrs

Smaguma centrs!

Norāda precīzu kravas smaguma centra atrašanās vietu

Kravas marķējuma zīmes - Iepakojuma stiprinājuma vieta

Iepakojuma stiprināšanas vieta!

Norāda precīzu iepakojuma stiprināšanas vietas atrašanos

Kravas marķējuma zīmes - Sargāt no starojuma

Sargāt no starojuma!

Jebkura veida starojums var ietekmēt kravas īpašības

Kravas marķējuma zīmes - Sargāt no saules

Sargāt no saules stariem!

Sargāt kravu no siltuma un saules stariem

Kravas marķējuma zīmes - Atvērt šeit zīme

Atvērt šeit!

Norāda precīzu vietu, kurā paredzēts atvērt iepakojumu, lai atpakotu kravu

Ātri bojājoša krava!

Ja kravai nav nodrošināta pareiza uzglabāšana un temperatūra, tā var tikt bojāta

Kravas marķējuma zīmes - Hermētisks iepakojums

Hermētisks iepakojums!

Transportēšanas laikā svarīgi nepieļaut gāzu piekļūšanu

Kravas marķējuma zīmes - Kraut virsū aizliegts

Kraut virsū aizliegts!

Kategoriski aizliegts kraut kravu vienu uz otras

Tropisks iepakojums!

Transportēšanas un uzglabāšanas laikā krava nevar tikt bojāta

Kravas marķējuma zīmes - Neripināt kravu

Neripināt!

Aizliegts ripināt kravu, jo tā var tikt apdraudēta

Kravas marķējuma zīmes - Nespiest šeit

Neiespiest šeit!

Norāda, kurā vietā kravu aizliegts spiest vai ņemt

Iespiest šeit!

Norāda, kurā vietā kravu drīkst ņemt vai spiest

Kravas marķējuma zīmes - Uz ratiņiem nevest

Uz ratiņiem nevest!

Kravas pārvietošanai aizliegts izmantot ratiņus

Ar āķiem necelt!

Norāda aizliegumu kravas pacelšanai izmantot āķus

Toksiska krava!

Norāda, ka kravas saturs ir toksisks

Uzliesmojošas vielas, gāzes!

Krava satur uzliesmojošas gāzes vai vielas, kā arī vielas un maisījumus, kuri saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

Freeway Logistics® ir noslēdzis 30.09.2021. līgumu Nr.SKV-L-2021/305 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds