fbpx Skip to main content
Ceļš (Freeway ilustratīva bilde)

Veose märgistamine

marķēšanas zīmes

Veose märgistamine on väga oluline ja märkimisväärne protsess, mis on vajalik kaubavedude tõhusaks ja edukaks kulgemiseks. Märgistus ja näidatud manipuleerimismärgid täiendavad veose infot ja kirjeldust, et peale-, välja- ja mahalaadimisel oleks selge, kuidas konkreetset veost tuleb käidelda, tagamaks selle maksimaalne ohutus.

Märgistus on nõutav kogu veetava kauba jaoks. Veose märgistamine eeldab tähelepanu pööramist teabe, siltide ja tähiste õigsusele ning vastavust erinevatele tingimustele.

Teie veose tootja vastutab veosele õige märgistuse valimise eest, meie ettevõtte spetsialistid aga pakuvad konsultatsiooni ja soovitusi veose märgistamise ja õigete siltide valiku osas, kui kahtlustame, et tootja ei ole valinud õiget märgistust.

Millist märgistust on vaja?

  • Märgistus peab olema hästi nähtav ja loetav,
  • See peab olema vastupidav ilmastikumõjudele, ilma et kvaliteet oluliselt halveneks,
  • Konkreetsed veosed nõuavad vastavat märgistamist, näiteks keskmise mahuga konteineritel, mille maht ületab 450 liitrit, peab märgistus olema paigutatud kahele vastasküljele jne.

Juriidiline teade

Kodulehe sellesse jaotisesse paigutatud veosemärgistus on ainult kirjeldav. Antud märgistused on ette nähtud kasutamiseks ainult kaubaveo pakendamise korral. Neid ei tohi kopeerida, levitada, muuta ega kasutada müügiks. Kasutaja võtab täieliku vastutuse nende märgistuste õige kasutamise eest. Freeway Logistics ei vastuta nende märgistuste ebaõige kasutamise eest, sealhulgas nende kasutamise eest juhul, kui see on vastuolus eeskirjadega.

Kravas marķējums - Sargāt no mitruma

Kaitsta niiskuse eest!

Ei tohi transportida lahtistes sõidukites, ei tohi saada märjaks

Kravas marķējums - Temperatūras ierobežojums

Temperatuuripiirang!

Näitab temperatuurivahemikku kauba transportimisel

Kravas marķējuma zīmes - Trausls, Trausla krava

Habras, ettevaatust!

Näitab veose haprust. Kaitsta põrutuse eest!

Kravas marķējuma zīmes - Uz augšu - Norāda vertikālo virzienu

See külg üles!

Näitab veose vertikaalset suunda – transportimiseks ja ladustamiseks

Kravas marķējuma zīmes - Smaguma centrs

Raskuskese!

Näitab raskuskeskme täpset asukohta

Kravas marķējuma zīmes - Iepakojuma stiprinājuma vieta

Pakendi kinnitamise koht!

Näitab täpset asukohta pakendi kinnitamiseks

Kravas marķējuma zīmes - Sargāt no starojuma

Kaitsta kiirguse eest!

Mistahes kiirgus võib mõjutada veose omadusi

Kravas marķējuma zīmes - Sargāt no saules

Kaitsta päikesevalguse eest!

Kaitsta veost kuumuse ja päikesevalguse eest

Kravas marķējuma zīmes - Atvērt šeit zīme

Avada siit!

Näitab täpset kohta, kust pakend tuleks veose lahtipakkimisel avada

Kiiresti riknev veos!

Kui nõutud hoiustamistingimused ja temperatuur ei ole tagatud, võib veos kahjustuda

Kravas marķējuma zīmes - Hermētisks iepakojums

Hermeetiline pakend!

Oluline on vältida gaaside juurdepääsu transportimise ajal

Kravas marķējuma zīmes - Kraut virsū aizliegts

Keelatud on midagi veose peale laadida!

Kategooriliselt on keelatud laadida kaupu üksteise peale

Troopiline pakend!

Veos ei tohi transportimisel ja ladustamisel saada kahjustusi

Kravas marķējuma zīmes - Neripināt kravu

Mitte rullida!

Veose rullimine on keelatud, kuna see võib kahjustuda

Kravas marķējuma zīmes - Nespiest šeit

Siia mitte vajutada!

Näitab kohta, kust ei tohi veost vajutada ega haarata

Vajutada siia!

Näitab, kust võib veost vajutada või haarata

Kravas marķējuma zīmes - Uz ratiņiem nevest

Mitte laadida vagunisse!

Veose transportimiseks on keelatud kasutada vagunit

Mitte tõsta konksudega!

Näitab keeldu kasutada veose tõstmiseks konkse

Mürgine veos!

Näitab, et veose sisaldus on mürgine

Tuleohtlikud ained, gaasid!

Veos sisaldab tuleohtlikke gaase või aineid, või aineid ja segusid, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase.

Freeway Logistics® on sõlminud 30.09.2021. lepingu nr SKV-L-2021/305 Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga, programmi "Rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine" raames toetuse saamiseks, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond