fbpx Skip to main content

Ohtlikud kaubaveod (ADR)

Kui on vaja transportida ohtlikku veost (Accord Dangerous Routier), peab ohutus olema esikohal!

Logistikaettevõte Freeway Logistics pakub ohtlike veoste ohutut, kiiret ja soodsat kohaletoimetamist vastavalt ohtlike kaupade rahvusvahelise maanteeveo Euroopa kokkuleppele (ADR).

Usaldage ohtlike veoste kohaletoimetamine meie spetsialistidele, kellel on suured kogemused ja nõutav kvalifikatsioon ohtlike veoste vedamiseks!

Bīstama krava - eksports no Latvijas ražotāja

Freeway Logistics töötajad saavad alati pakkuda:

 • Parimat lahendust igasuguste ohtlike kaubavedude jaoks;
 • Nõuandeid ohtlike veoste transpordiks;
 • Kogemuse, erioskuste ja ohtlike veoste veo sertifikaadiga autojuhte;
 • Sobiva varustusega sõidukeid;
 • Spetsialiseeritud vedu vastavalt veose ohuklassile ja mõõtmetele;
 • Maismaa-, mere- ja õhutransporti koos temperatuuriregulaatoriga (REF) või ilma;
 • Nõutavate lubade saamine ja dokumentatsiooni koostamine.

Ohtliku veose dokumentatsiooni esitamisel kontrollib ja pakub Freeway Logistics sobivaimaid lahendusi, võttes arvesse iga kliendi vajadusi ja soove kauba kohaletoimetamisel. Ohtliku veose kirjelduse alusel määrame kindlaks vajalikud ohutusmeetmed ja nõutavad load konkreetse veose kohaletoimetamiseks konkreetsel marsruudil.

Mis on ohtlik veos?

Ohtlik veos on veos, mis võib põhjustada plahvatuse, tulekahju, kahjustada inimeste või loomade tervist, elu või keskkonda.

Ohtlikud veosed ei ole ainult toksiine, plahvatusohtlikke, radioaktiivseid või muid ohtlikke aineid sisaldavad veosed, vaid ka pealtnäha igapäevased ja lihtsad veosed, näiteks:

 • Toidumaitsestajad;
 • Lakid;
 • Sülearvutid;
 • Pihustid;
 • Parfüümid;
 • jne.

ADR lepingu kohaselt on jagatakse ohtlikud kaubad 13 klassi:

Klass 1: Plahvatusohtlikud ained ja esemed;

Klass 2: Gaasid;

Klass 3: Tuleohtlikud vedelikud;

Klass 4.1: Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained ja tahked desensibiliseeritud lõhkeained;

Klass 4.2: Isesüttivad ained;

Klass 4.3: Ained, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase;

Klass 5.1: Oksüdeerivad ained;

Klass 5.2: Orgaanilised peroksiidid;

Klass 6.1: Mürgised ained;

Klass 6.2: Nakkusohtlikud ained;

Klass 7: Radioaktiivsed materjalid;

Klass 8: Söövitavad ained;

Klass 9: Mitmesugused ohtlikud ained ja esemed.

Meie kogemus

Oleme kogenud juhtumeid, kus meie ettevõtte teenuseid valinud uued kliendid on säästnud raha, kuna neid ei teavitatud eelnevalt, et ohtlik veos ei vaja ADR litsentsi. Kauba kirjeldust, pakendit ja muid vajalikke tegureid hinnates jõudsime järeldusele, et seaduses määratletud korras on võimalik kaupa saata piiratud mahus ADR kaubana, vähendades sellega oluliselt kulusid. Kliendid olid pikka aega üle maksnud, kasutades ainult ADR litsentsiga sõidukeid.

Kuidas valida õiget kaubaveoteenust?

Tomass Ziņģis

Logistikaspetsialist

+371 22724747

Inese Naumova, Freeway Logistics direktore

Inese Naumova

Juhataja

+371 26608374

Alvis Danovskis Freeway Logistics loģistikas speciālists

Alvis Danovskis

Logistikaspetsialist

+371 27482777

Evelīna Vītola, Freeway Logistics Loģistikas speciālists

Evelīna Vītola

Logistikaspetsialist

+371 27789051

Iļja Ņevmeržickis Freeway Logistics loģistikas speciālists

Iļja Ņevmeržickis

Logistikaspetsialist

+371 27722644

Arnis Korņejevs Freeway Logistics Loģistikas speciālists

Arnis Stempe

Logistikaspetsialist

+371 22075754

Kristīne Gulbe Freeway Logistics Loģistikas speciālists

Kristīne Lagzdiņa

Logistikaspetsialist

+371 23476191

Armands Naumovs, Freeway Logistics Loģistikas direktors

Armands Naumovs

Logistikadirektor

+371 26454218

Freeway Logistics® on sõlminud 30.09.2021. lepingu nr SKV-L-2021/305 Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga, programmi "Rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine" raames toetuse saamiseks, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond