fbpx Skip to main content

Bīstamo kravu pārvadājumi (ADR)

Ja nepieciešams pārvadāt bīstamu kravu (Accord Dangerous Routier), drošība ir pirmajā vietā! 

Loģistikas uzņēmums Freeway Logistics piedāvā drošu, ātru un izdevīgu bīstamo kravu piegādi saskaņā ar Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasībām.

Bīstamās kravas uztici mūsu specializētajiem darbiniekiem, kuriem ir ar liela pieredze un atbilstoša kvalifikācija bīstamo kravu pārvadāšanā!

Bīstama krava - eksports no Latvijas ražotāja

Freeway Logistics darbiniekiem vienmēr ir:

 • labākais risinājums visa veida bīstamo kravu pārvadājumiem;
 • padomi bīstamo kravu drošai pārvadāšanai;
 • autovadītāji ar pieredzi, speciālām iemaņām un bīstamo kravu pārvadāšanas apliecību;
 • transportlīdzekļi ar atbilstošu aprīkojumu;
 • specializēta transportēšana atbilstoši kravas bīstamības klasei un izmēriem;
 • sauszemes, jūras un gaisa pārvadājumi ar temperatūras režīmu (REF) vai bez tā;
 • nepieciešamo atļauju saņemšana un dokumentācijas sakārtošana.

Freeway Logistics, iesniedzot bīstamās kravas dokumentāciju, pārbauda un sniedz atbilstošāko risinājumu kravas piegādei, ņemot vērā katra klienta vajadzības un vēlmes. Vadoties no bīstamās kravas raksturojuma, nosakām, kādi drošības pasākumi veicami un kāda veida atļaujas nepieciešamas konkrētās kravas piegādei konkrētajā maršrutā.

Kas ir bīstamas kravas?

Par bīstamu kravu tiek uzskatīta krava, kas var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka dzīvībai, veselībai vai apkārtējai videi. 

Par bīstamām kravām tiek uzskatītas ne tikai kravas, kas satur toksiskas, sprādzienbīstamas, radioaktīvas vai cita veida bīstamas vielas, bet arī šķietami ikdienišķas un vienkāršas kravas, piemēram:

 • pārtikas aromatizētāji;
 • lakas;
 • klēpjdatori;
 • aerosoli;
 • smaržas
 • u.c.

Saskaņā ar ADR nolīgumu izšķir 13 bīstamo kravu klases:

1. klase: sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi;

2. klase: gāzes;

3. klase: uzliesmojoši šķidrumi;

4.1. klase: uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas;

4.2. klase: pašuzliesmojošas vielas;

4.3. klase: vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes;

5.1. klase: oksidējošās vielas;

5.2. klase: organiskie peroksīdi;

6.1. klase: indīgas vielas;

6.2. klase: infekciozas vielas;

7. klase: radioaktīvie materiāli;

8. klase: korozīvas vielas;

9. klase: citas bīstamas vielas un izstrādājumi.

Mūsu pieredze

Esam pieredzējuši gadījumus, kad jauni klienti, izvēloties mūsu uzņēmuma pakalpojumus, ir ietaupījuši finanšu resursus, jo iepriekš nebija informēti, ka bīstamajai kravai nav nepieciešama ADR licence. Izvērtējot preces raksturojumu, iepakojumu un citus nepieciešamos faktorus, secinājām, ka atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai šo preci ir iespējams transportēt kā ierobežota apjoma ADR kravu, rezultātā būtiski samazinot izmaksas. Ilgu laiku klienti bija pārmaksājuši, izvēloties transportu tikai ar ADR licenci.

Kā pareizi izvēlēties sev nepieciešamo
kravu pārvadājumu pakalpojumu

Tomass Ziņģis

Loģistikas speciālists

+371 22724747

Inese Naumova, Freeway Logistics direktore

Inese Naumova

Vadītāja

+371 26608374

Alvis Danovskis Freeway Logistics loģistikas speciālists

Alvis Danovskis

Loģistikas speciālists

+371 27482777

Evelīna Vītola, Freeway Logistics Loģistikas speciālists

Evelīna Vītola

Loģistikas speciāliste

+371 27789051

Iļja Ņevmeržickis Freeway Logistics loģistikas speciālists

Iļja Ņevmeržickis

Loģistikas speciālists

+371 27722644

Arnis Korņejevs Freeway Logistics Loģistikas speciālists

Arnis Stempe

Loģistikas speciālists

+371 22075754

Kristīne Gulbe Freeway Logistics Loģistikas speciālists

Kristīne Lagzdiņa

Loģistikas speciāliste

+371 23476191

Armands Naumovs, Freeway Logistics Loģistikas direktors

Armands Naumovs

Loģistikas direktors

+371 26454218

Freeway Logistics® ir noslēdzis līgumu Nr.17,2-5-L-2024/177 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Atbalsts procesu digitalizēšanai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība