fbpx Skip to main content
Kravas pieņemšana un nodošana (ilustratīva bilde)

Instrukcija kravas pieņemšanai / nodošanai

Kas jādara, nosūtot un pieņemot kravu?

Lai kravas pārvadājums noritētu veiksmīgi un efektīvi, ir svarīgi, ka tiek realizēti dažādi nosacījumi kravas pieņemšanas laikā, izpildē un nodošanā. Kravas nosūtītājam jābūt pārliecinātam, ka tiek izpildītas visas prasības, lai kravas piegāde būtu veiksmīga. Tikpat svarīga ir kravas pieņemšana un nosacījumu izpilde pieņemšanas laikā, lai visas iesaistītās puses būtu apmierinātas.

Lejupielādējiet kravas nosūtīšanas un pieņemšanas instrukciju PDF formātā šeit.

Kravas pieņemšana

Nepieciešamības gadījumā varam sniegt konsultācijas gan par kravas iepakošanu un apdrošināšanu, gan par to, kā rīkoties situācijā, ja krava ir bojāta vai pazudusi.

Lai kravas piegāde noritētu veiksmīgi, esam sagatavojuši instrukciju kravas pieņemšanai un nodošanai, pēc kuras vadoties, būs vieglāk realizēt minēto punktu izpildi.

Kas ir noteikti jāizdara, ja Jūs nosūtāt kravu?
 • Pārvadātājs iepriekš obligāti jābrīdina, ja transportlīdzekļiem preces iekraušanas adresē ir izmēru / masas ierobežojumi;
 • Nosūtītāja pienākums ir kravu nodot tādā tarā vai iesaiņojumā, kas atbilst kravas drošības un saglabāšanās noteikumiem;
 • Kravai jābūt atbilstoši marķētai (skatīt sadaļā Kravu marķēšanas zīmes);
 • Jāsagatavo CMR forma;
 • Kravas nosūtītājam ir jānodrošina kravas iekraušanai nepieciešamā tehnika un darbaspēks, lai kravu iekrautu saprātīgā laika periodā;
 • Vēlams nofotografēt kravu arī tādā pozīcijā, lai pie iekraušanas būtu redzama piekabes reģistrācijas numura zīme;
 • Ja kravai ir specifiska stiprināšanas metode vai citi īpaši nosacījumi kravas pārvadāšanai, par to ir jābrīdina transportlīdzekļa vadītājs;
 • Jāparaksta CMR par kravas nosūtīšanu.
Kas ir noteikti jāizdara, ja Jūs saņemat kravu?
 • Pārvadātājs obligāti jābrīdina, ja pie preces iekraušanas adreses ir transportlīdzekļu izmēru / masas ierobežojumi;
 • Kravas saņēmējam vienmēr jāpārbauda, vai nav redzami vizuāli bojājumi;
 • Jāsalīdzina CMR un rēķinā redzamā informācija un jāpārliecinās, ka iepakojumu vai preču vienību skaits atbilst nosūtītajam apjomam;
 • Ja rodas aizdomas, ka iepakojums ir ticis atvērts vai neatbilst oriģinālam, vēlams atvērt kravu un pārliecināties par tās stāvokli iepakojumā (īpaši vērtīgām kravām);
 • Par jebkuriem vizuāliem bojājumiem vai cita veida nepilnībām obligāti jāveic atzīme CMR, kā arī nepieciešams saskaņot atsevišķu aktu;
 • Saņēmējam ir tiesības pārmērīt un pārliecināties par izmēru patiesumu pirms kravas pieņemšanas, ja iepriekš veikta piemaksa par kravas izmēru maiņu. Ja tiek konstatēta neatbilstība, jāfiksē tā ar foto;
 • Kravas saņēmējam ir jānodrošina izkraušanai nepieciešamā tehnika un darbaspēks, lai kravu izkrautu saprātīgā laika periodā;
 • Jāparaksta CMR par kravas saņemšanu.
Freeway Logistics® ir noslēdzis 30.09.2021. līgumu Nr.SKV-L-2021/305 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds