fbpx Skip to main content
Dokumentu mape (ilustratīva bilde)

CMR Konvencija

Kas ir CMR konvencija?

Konvencija par kravu starptautisko autorpārvadājumu līgumu (CMR) tiek piemērota tikai autotransporta kravu pārvadājumiem par atlīdzību starp divām dažādām valstīm. Konvencija nosaka, ka vismaz viena no līgumā norādītajām valstīm ir Līgumslēdzēja valsts neatkarīgi no Līgumslēdzēja Puses dzīves vietas un nacionalitātes.

CMR Konvencijas noteikumi ir noteicošie, pat ja līgumā ir noteikts pretējais.

CMR Konvencijas līgumattiecības pastāv starp:

  • kravas nosūtītāju,
  • pārvadātāju,
  • kravas saņēmēju.

Piedāvājot starptautiskus pārvadājumus uz un no dažādām Eiropas un pasaules valstīm loģistikas jomā, ir jāņem vērā ne tikai līguma nosacījumi, bet arī Konvencija par starptautisko autopārvadājumu līgumu. Konvencija pasargā kravas nosūtītāju un pieprasa atbildību no kravas pārvadātāja kavējumu vai pārvadāto preču pazušanas vai sabojāšanas gadījumos.

Freeway Logistics® ir noslēdzis 30.09.2021. līgumu Nr.SKV-L-2021/305 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds