fbpx Skip to main content
Dokumentu mape (ilustratīva bilde)

CMR konventsioon

Mis on CMR konventsioon?

Rahvusvahelise kaubaveolepingu konventsioon (CMR) kehtib ainult kaubavedude maanteetranspordile, mida teostatakse tasu eest kahe erineva riigi vahel. Konventsioon määratleb, et vähemalt üks lepingus märgitud riikidest peab olema lepingupoole riik, olenemata lepingupoole elukohast ja kodakondsusest.

CMR konventsiooni tingimused on lõplikud, isegi kui lepingus on sätestatud teisiti.

CMR konventsiooni lepingulised suhted eksisteerivad alljärgnevate osapoolte vahel:

  • Kauba saatja,
  • Vedaja,
  • Kaubasaaja.

Rahvusvaheliste saadetiste pakkumisel erinevatesse Euroopa ja muudesse riikidesse logistikavaldkonnas peab lisaks lepingutingimustele kehtima ka rahvusvahelise autoveo lepingu konventsioon. Konventsioon kaitseb veose saatjat ja määratleb kaubavedaja vastutuse saadetud veose hilinemise või kaotsimineku või kahjustumise korral.

Freeway Logistics® on sõlminud 30.09.2021. lepingu nr SKV-L-2021/305 Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga, programmi "Rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine" raames toetuse saamiseks, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond