Skip to main content
Related posts
Agricultural and forestry equipment exposition

 The annual agricultural and forestry equipment exposition took place last weekend in the Rāmava Exposition hall . As usual, Freeway Logistics visited our customers and partners 

Freeway Logistics – together with you for more than 12 years!

Today Freeway Logistics celebrates its 12th birthday! THANK YOU to our customers, partners and friends for your cooperation – you are the best

Freeway Logistics® ir noslēdzis 30.09.2021. līgumu Nr.SKV-L-2021/305 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds